Alanında uzman ekibimiz ile
projeler geliştiriyoruz.

Global çalışma standartlarında, güncel teknoloji altyapıları ve yazılım teknikleri kullanılarak
yazılım projeleri üretiyoruz.

HealthyBI

Sağlık sektörüne özel olarak geliştirilmiş analitik raporlar oluşturulmasına, hızlı yatırım geri dönüşüne ve işletme genelinde analitik düşünmeyi geliştirmeye yardımcı olur.

Kuruluşlara veriyi kullanarak hizmet kalitesini artırmak, finansal verimliliği sağlamak ve operasyonel etkinliği arttırmak için görsel, hızlı ve özet analizler sunar.

Waterland

Sahadan sensörler ile gelen su verisinin kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgilenir. Müşteriye, sensörleri için ölçeklenebilir bir veri yazma ve raporlama altyapısı sağlar.

Waterland, her türlü sensör verisinin yazılması ve raporlanmasına entegre edilebilir. ''http'' ile gelen veri, öncelikle bir kuyruğa eklenir. Ardından bu kuyruktan aşama aşama veritabanına aktarılır.

MicroBi

Perakende sektörü için iş zekası ve veri ambarı çözümü sağlar.

SuiS

Su, elektrik ve gaz dağıtım sektörü için iş zekası ve veri ambarı çözümü sunar.

BiSoft CRM

Şirketlerin müşteri odaklı satış süreçlerinde; müşterilerine ilk dokundukları andan başlayarak tüm satış ve pazarlama süreçlerinin yönetiminde kullanılır.

BiSoft CRM, iş dünyasında önemli olan müşteri bağlılığının oluşumu için işletmenin tüm müşterilerinin listelenmesine, istek ve ihtiyaçlarının saptanmasına ve sürekli olarak saklanmasına yardımcı olur. Böylelikle şirketler gerektiğinde istekleri doğrultusunda müşterilerine ulaşarak onları haberdar etme olanağı bulabilir, müşterileriyle daha yoğun ve karşılıklı bir iletişim sağlayabilir. BiSoft CRM iki modülden oluşur.

InfraPay

InfraPay, bulut tabanlı ön ödemeli satış ve yardım dağıtım sistemidir.

BiSoft OSGB

Bulut tabanlı BiSoft OSGB, firmaların iş sağlığı ve güvenlik süreçlerinin tamamının kayıt altında tutulmasını ve takip edilmesini sağlar. BiSoft OSGB gerek kullanıcısı olan firmalara, gerekse OSGB’lere, sahip olduğu modüller sayesinde kaliteli bir hizmet sağlar.